Pages

Saturday, February 16

Difference between Action, Procedure, Function and Sub?

Hello Friends!

I believe that many QTP newbie’s are confused about Action, Procedures, Function and Subs. Am I right?

No worries! Here we are going to discuss all of them in detail to eliminate all the confusions!

In QTP, there are two ways (on broad level); we can break up the code into logical units. Logical unit is nothing but a 'Piece of code' or ‘a series of VBScript statements’, to perform specific activity in QTP. These two ways are -

1. Actions - specific to QTP
2. Procedures - vbscript provided


Okie.. but what about Functions and Subs? Wait guys! we'll come there.

We know that we use vbscript as scripting language in QTP. (To read about vbscript, Click Here>> )

VBScript has two kinds of procedures: Sub procedure and Function procedure

So, in brief, its goes like this..


1. Actions
2. Procedures
   2.1. Subs/Subroutine
   2.2. Function

Now we know that Action and Procedures are the two things. Procedure is further devided in two types - Function & Sub.

Feeling batter? Great!!

So, Lets start with actions..

1. QTP Actions:-

Action is specific to QTP and not the part of vbscript. Every QTP test has at least one Action(default name is Action1). 
Action can have an object repository associated with it. Action can return multiple values in form of 'output parameters'.

2. Procedures:
2.1. VBScript Sub Procedures:-

A Sub procedure:

 • is a series of statements, enclosed by the Sub and End Sub statements
 • can perform actions, but does not return a value
 • can take arguments
 • without arguments, it must include an empty set of parentheses ()

Sub mysub()
  Print "my Sub Procedude"
End Sub

or

Sub mysub(argument1,argument2)
  Print "my Sub Procedure"
End Sub

How to call Sub Procedures:

To call a Sub, you will use Call statement by enclosing arguments (if any) in parentheses.


The Call statement is not necessary to call a Sub, but if you want to use Call statement (Recommended), you must enclose arguments (if any) in parentheses.

Call mysub(argument1,argument2)

You can call a Sub without using Call statement as well, but not recommended.

mysub argument1,argument2


2.2. VBScript Function Procedures:-

A Function procedure:


 • is a series of statements, enclosed by the Function and End Function statements
 • can perform operations and can return a value
 • can take arguments that are passed to it by a calling procedure
 • without arguments, must include an empty set of parentheses ()
 • returns a value by assigning a value to function name itself

Function myfunction1()
  Print "my fuction1"
End Function

or

Function myfunction2(a,b)
  myfunction2=a+b  'assign value to function name
End Function


How to call Function Procedures:

Call myfunction1()    'calling 1st function, without any return value
abc=myfunction2(argument1,argument2)  'calling 2nd function, with a return value

Here you call a function called "myfunction2", the function returns a value that will be stored in the variable "abc".

Hope all your confusions are gone! But if you still have any doubts, please post your comments!

52 comments:

 1. it's relly very helpful. thanx a lot!!

  ReplyDelete
 2. Hi Abhikansh,
  I went through your post. Does it mean that to return multiple vales from the lines of code, we should use action cos function can return only one value and subprocedures cant return a value.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hi Mavrick,
   It's not necessity to use actions...in indirectly u can return multiple values by passing parameters byref....Ram

   Delete
 3. @maverick

  You can either use actions or function to return multiple value.. but in case of function, you need to store all the output values to an array and return that array, bcoz function can return only one value. Refer the below code..

  Function myfunction2(a,b)
  val_sum = a+b
  val_sub = a-b
  val_div = a/b
  arr=Array(val_sum,val_sub,val_div)
  myfunction2=arr 'assign value to function name
  End Function

  x= myfunction2(15,3)

  msgbox x(0)
  msgbox x(1)
  msgbox x(2)

  ReplyDelete
  Replies
  1. You can also return multiple values in function just by declaring in function definition..
   for Example,

   Function samplefunciton(input1, input2, output1, output2)

   output1 = input1 + input2
   output2 = input1 * input2

   End Function

   num1 = 2
   num2 = 4

   Call Function samplefunciton(num1, num2, addnum, multnum)

   In above example, addnum will store/return 6 and multnum with store/return 8

   Delete
  2. this code is not working

   Delete
  3. Hi maverick,
   It is good example to return multiple values at a time from calling function

   Regards,
   Sree

   Delete
 4. very nice. Thank u

  ReplyDelete
 5. Great piece of info! Thanks!

  ReplyDelete
 6. Great work.. to clear confusion

  ReplyDelete
 7. thank u for info ..its very usefull.

  ReplyDelete
 8. hi..clarified.. Thank you

  ReplyDelete
 9. Can u plz explain where to use sub procedure and where to function procedure in real time automation testing ??

  ReplyDelete
 10. its depend on the what you are trying to achieve from function.. There is no standard rule..

  ReplyDelete
 11. Nice Explanation . Good Job. Keep it Up.

  ReplyDelete
 12. I need to know when to use actions and when to use functions real time. Please explain.

  ReplyDelete
 13. could you explain me
  we can call a Sub without using Call statement. and what about function call?

  ReplyDelete
 14. gr8 info...........:-)

  ReplyDelete
 15. very nice..Thank u :)

  ReplyDelete
 16. I have a message dialog in QTP with HTML string that displayed over few rows (dynamic, don't know in advance how many rows will be). As a part of each row, there is a date string.
  For example,
  Hello 02/02/2013 bla,bal
  Hello 03/04/2013 bla1 bal2
  Hello 04/04/2013 bla3 bla4
  I need to find (output) each date in that string and then validate it. If it was just 3 rows - would be easy but it is a html string. Any ideas?

  ReplyDelete
  Replies
  1. strMsg = "Hello 02/02/2013 bla,bal" & vbcrlf & "Hello 03/04/2013 bla1 bal2" & vbcrlf & "Hello 04/04/2013 bla3 bla4"
   Msgbox(strMsg) ' Just to check the source string

   arrMsg = split(strMsg,vbcrlf) ' Split value in array with the delimiter crlf ( carriage return and line feed)

   ' check the upper bound of an array if there are exact 3 values (Array start with 0 to 2 (3 values))
   if (ubound(arrMsg)) = 2 then

   'Loop through all the rows (lower bound to upper bound)
   for cntMsg = lbound(arrMsg) to ubound(arrMsg)

   ' Again split a single row with the space delimiter and get the message of the 2nd position of an array (in this example 2nd is Date value)
   Msgbox split(arrMsg(cntMsg)," ")(1)
   next
   else
   Msgbox("Not 3 rows")
   end if

   Delete
 17. example for actions ? can any one tellplease ?

  ReplyDelete
 18. what are the functions in qtp and actions asked by value labs in interview please help

  ReplyDelete
  Replies
  1. There are 3 types of Action in QTP
   1.Reusable Action
   2.Non- Reusable Actions
   3.Exterinal Actions


   2 types of functions
   1. Sup Procedures
   2. Function Procedures

   Delete
 19. how to return value from a sub routine?
  Any Help Appreciated.

  ReplyDelete
 20. return value for sub routine is impossible, only function can return.

  ReplyDelete
 21. by looking at the function can we say it is whether it is a function or procedure?

  check the below ex:
  Function a(b)
  print b
  End Function

  Call a(2)

  x=a(10)
  print x

  ReplyDelete
 22. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 23. convert all lowercase characters to uppercase and uppercase characters to lowercase in the string "HEllo WOrLD" in QTP

  ReplyDelete
 24. đồng tâm
  game mu
  cho thuê nhà trọ
  cho thuê phòng trọ
  nhac san cuc manh
  số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  dịch vụ thành lập công ty trọn gói
  lý thuyết trò chơi trong kinh tế học
  đức phật và nàng audio
  hồ sơ mật dinh độc lập audio
  đừng hoang tưởng về biển lớn ebook
  chiến thắng trò chơi cuộc sống ebook
  bước nhảy lượng tử
  ngồi khóc trên cây audio
  truy tìm ký ức audio
  mặt dày tâm đen audio
  thế giới như tôi thấy ebook

  “Trư tam công tử, ngươi muốn làm gì?” Sắc mặt Lưu Phong hết sức hòa ái nhưng ngữ khí đã có chút phẫn nộ. Dù sao nam nhân trước mặt nữ nhân của mình không thể tỏ ra yếu đuối được.

  Ta làm gì không quan trọng nhưng quan trọng là các ngươi đừng lén lút sau lưng ta yêu nhau là được. Công bình cạnh tranh nhưng các người lại sau lưng ta..ta như thế nào chịu được. Tam đầu heo nghĩ trong lòng như vậy nhưng cũng không dám nói ra.

  “Lưu đại thiếu gia, chúng ta lúc trước đã nói với nhau sẽ cạnh tranh công bằng cho nên trước khi Vương Đông Đông xuất giá, bất cứ ai cũng không được phép xơi nhũ trư của nàng…”

  Tam đầu heo ăn nói quả thực là thô tục. Vương Đông Đông quả thực cảm thấy phẫn nộ, ánh mắt mang theo sự khinh bỉ nhìn hắn nói ra câu nói mà nữ nhân kiếp trước rất hay nói: “Người thật là tầm thường quá.”

  Nghe câu nói đó cũng có chút quen tai, Lưu Phong cũng chợt hiểu ra thì ra câu nói này là khi nữ nhân bực bội thường hay nói ra.

  “Chu Tam công tử, tất cả mọi người đều là người văn minh. Tại sao trước mặt giai nhân lại ăn nói thô tục như vậy? Ngươi yên tâm, ta là người thành thật. Chuyện ngươi lo lắng sẽ tuyệt không phát sinh.”

  Lưu Phong nói xong thì từ Vương Đông Đông cho đến Tam đầu heo, hai người ai cũng cảm thấy cao hứng.

  ReplyDelete
 25. Hi very helpful but having one confusion.
  some time when i declare or define a function. and when i call a function using at that time it gives me a error you can't use parenthesis when calling a sub, so unable to understand why this type error occur because i define a function not an sub in my code

  ReplyDelete
 26. As such, in such a this condition the individuals are not required to purchase any precious online gaming console. Domino QQ

  ReplyDelete
 27. This game of the Wild West epic stages an open world action and tends to be the best action game on this system. Agen Bola

  ReplyDelete
 28. We Jubilation Events & Weddings is top most wedding decoraters in delhi and Ncr regions.We make plans for the

  outfits,food,theme and other aspects of the wedding, working with our client's suggestions. you'll have to deal with people

  involved in catering, entertainment, decorations, and the venue.As specialists in our field, we can play a strong supportive

  role in every aspect of your wedding and customise our services to fit your needs, We appreciate all of the planning and

  behind-the-scenes work that made our wedding reception the best it could be.We Jubilation Events & Weddings always ready

  for your services.

  Best Wedding Planners in delhi

  Best Wedding Planner in Delhi

  Destination Wedding Planner in Delhi

  Event Management Companies in Delhi

  Wedding Decorators in Delhi

  Dj Service in Delhi

  Best Dj Service in Delhi

  Dj for Wedding

  Wedding Planner in delhi

  Best Wedding Planners

  Wedding in Delhi

  Best wedding in Delhi

  Event Planners in Delhi

  ReplyDelete
 29. sub procedure will not return any value whereas function procedure can return value but not necessarily. When function procedure can also be used without returning any value. My question here is when function can be used for both the purpose(return value & not returning value) then why sub procedure is required in VBscript.

  ReplyDelete
 30. building websites is not only fun, but it can also generate an income for yourself. 투데이서버

  ReplyDelete
 31. Not only do you save yourself some money, but you've also got a much better chance of having the "pick of the bunch" of the recent releases.

  Fmovies

  ReplyDelete
 32. The film royalty payments are a bonus. The producer keeps budgets extremely affordable and streamlined at every phase of production.Fmovies

  ReplyDelete
 33. Not only did they understand it, they were also privy to some of the most impactful action sequences ever put on film.
  0123movies

  ReplyDelete
 34. This could really provide a spark that the industry desperately needs right now.
  123movies

  ReplyDelete
 35. This sort of model will rely on superior technology and online infrastructure to that which we have at the moment however.0123movies

  ReplyDelete
 36. Film buyers are overextended, have short attention spans, and don't want to waste time.

  0123movie

  ReplyDelete
 37. Unless their new guardian knows how to deal successfully with the behaviors or are able to help them heal, then often they are returned to the system like orphans in our foster care system. Over and over again. 4anime

  ReplyDelete
 38. Don't write on your poster, even on the back. Marks on the back can sometimes be seen from the other side, taking away from the poster's value. 4anime

  ReplyDelete
 39. I'm awed, I should state. Once in a while do I go over a blog that is both enlightening and drawing in, and stunning, you ve hit the nail on the head. Your blog is basic.. watch movies online free websites without downloading

  ReplyDelete